Fysio&Body Fit 
 

Verzuim

Als bedrijf en als werkgever krijg je wel eens te maken met een zieke werknemer. Dit kan weer extra werkdruk en stress opleveren voor de andere collega's. Dit is vervelend voor het hele bedrijf en dit brengt enorme kosten met zich mee voor de werkgever. Er wordt namelijk van de werkgever verwacht dat hij de kosten betaald van de re-integratie en dat zowel werknemer als werkgever er alles aan doen om het herstel zo spoedig en soepel mogelijk te laten verlopen. Naast dat langdurig ziekte verzuim veel kosten met zich mee brengt kan een zieke werknemer uit het alledaagse ritme komen en het contact verliezen met het bedrijf en collega's.

Eén van de grote oorzaken van ziekteverzuim zijn lichamelijke klachten, denk hierbij aan nek, rug, knie klachten etc. Daarbij kan er ook sprake zijn van fysieke klachten die niet over gaan zoals artrose. Dit soort fysieke klachten zijn goed op te lossen of te verminderen d.m.v. fysiotherapie.

Voordelen Adviseur Arbeid en Gezondheid/Bedrijfsfysiotherapeut
Als een werknemer naar een reguliere fysiotherapie praktijk gaat, dan vindt er niet altijd werkgerichte interventies/behandelingen plaats. Daarnaast is er vaak geen contact tussen werkgever, werknemer en de behandelaar over de klachten en het starten van werkzaamheden. Dit bieden wij wel aan, waardoor er snellere kans is op werkhervatting en waardoor er gekeken wordt naar valkuilen in het werkveld. Bij een ziektemelding zijn de eerste 6 weken belangrijk, daarom is snel handelen en revalideren belangrijk in de acute fase. Wij staan er voor, dat werknemers snel bij ons terecht kunnen met fysieke klachten en daarbij wordt u als werkgever meegenomen in het behandel/re-integratie traject. Zo zorgen wij samen met werkgever en werknemer ervoor dat de re-integratie zo spoedig en soepel mogelijk verloopt. Ook kunnen wij de werkgever voorzien van adviezen omtrent de wet verbetering poortwachter tijdens het ziektedossier van de werknemer.


Fysiotherapie In Company

Met fysiotherapie In Company heeft u de mogelijk dat wij één, twee dagdelen per week of om de week binnen uw bedrijf fysiotherapie verlenen, daarmee bent u gelijk actief op het gebied van verzuim, fysieke klachten op de werkvloer en wij kunnen ondersteunen bij de re-integratie van uw (fysiek) zieke werkenemer.

Wij komen bij u op locatie en zullen behandelingen verzorgen, daar waar nodig rond lopen om kennis te maken met het bedrijf en de werknemers en indien nodig adviezen geven voor de werkplekken. Uw werknemers kunnen vrij binnen lopen voor adviezen en vragen stellen als het gaat om fysieke klachten of belasting. Daarnaast kan uw werknemer gelijk worden behandeld op de werkvloer, waardoor de klachten die optreden eerder verholpen kunnen worden. Hiermee voorkomt u preventief en langdurig ziekte door fysieke klachten. 
Wij nemen onze behandelbank en behandelspullen mee en zullen in de door u beschikbare ruimte een behandelruimte klaarzetten voor de werknemers.
Voordelen zijn:
 • Laagdrempelig voor uw werknemers met fysieke klachten
 • Overleg met HR over ziekte verzuim en re-integratie mogelijkheden  (korte lijntjes)
 • Preventief 
 • Direct kunnen inspelen op fysieke klachten waardoor langdurig verzuim kan worden voorkomen
 • Adviezen op de werkplek
 • Ziekte percentage verminderen
 • Tevredenheid werknemers! 
 • werknemers blijven duurzaam inzetbaar!  

 

Onze mogelijkheden

Fysiotherapie In Company (dagdeel)


 • Een dagdeel komt onze fysiotherapeut bij u op de werkvloer voor spreekuren. Hierin kunnen werknemers vrijblijvend langskomen voor adviezen en momenten inplannen voor fysiotherapeutische behandelingen.
 • Advies Arbeid&Gezondheid - Ondersteuning met advies richting ziekteverzuim (Wet Verbetering Poortwachter) en re-integratie 
Kosten:
-Vraag een passende offerte aan met uw wensen.
-Indien alleen spreekuren op de werkplek dan €90 per uur  + daarbij komende reistijdvergoeding.
-Behandelingen kunnen uit de aanvullende verzekering van de werknemer komen of worden betaald door de werkgever. EMS training bij u op bedrijf! 

 

 • Fitte werknemers, Full Body training in 20 min! 
 • Preventief fysieke klachten voorkomen, Denk hierbij aan veel voorkomende nek en rugklachten.
 • Belastbaarheid van uw werknemers verhogen om overbelasting van het lichaam te verminderen. 
 • Voorkomen van fysieke klachten die ontstaan door overbelasting op de werkvloer

 

Kosten:
Samen maken we een persoonlijke offerte en kijken wij samen of de verzekering deels de kosten vergoed. 

 

 
 
 
E-mailen
Bellen
Instagram